úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook


historie 1991 - 2000 


  Klub SK CYKLOTOUR Ústí nad Labem byl založen 22.2.1991 skupinou nadšenců s blízkým vztahem k cyklistice, působících přes deset let v oddíle Lokomotiva Ústí nad Labem a Dynama Trmice. Jako hlavní zaměření nově vznikajícího oddílu zůstaly dálkové jízdy, cyklomaratóny, amatérská závodní cyklistika na místní úrovni, později i s rezortním zaměřením na železničářskou cyklistiku. Nedílnou součástí nově vznikajícího oddílu byl nově vznikající občasník s názvem “Obšťastník”, který vycházel občas a činil radost vždy a všem. Vstupní motto bylo a je platné od prvního dne založení nového oddílu: “Chceš-li být šťastný hodinu - opij se, chceš-li být šťastný jeden den - ožeň se, chceš-li být šťastný celý život - vstup do SK Cyklotouru - oddílu rekreační cykloturistiky v Ústí nad Labem”.

1991 - mezi první akce patřily horské časovky buď samostatně, nebo jako součást dálkových jízd, kterými byly “Tanečnice” - 180 km, “Harrachov” - 300 km a “Děčínský Sněžník” - 160 km (tyto akce již měli za sebou několik ročníků pořádané původním oddílem).

1992 - podobná struktura akcí se opět objevuje v kalendáři akcí, kdy do oddílu poprvé vstoupily sponzorské subjekty

1993 - tento rok znamenal větší orientaci na vlastní akce. V kalendáři se objevily 4 dálkové jízdy Tanečnice 180 km, Ještěd - 200 km, Harrachov - 300km a Děčínský Sněžník - 160 km, z nichž první a poslední vedly přes území SRN. Soutěž jednotlivců byla bodována účastí na akcích a nově byla hodnocena i soutěž tříčlenných družstev.

1994 - vyhlašujeme seriál dálkových jízd s názvem “Ústecké cyklomaratony”. Kromě cyklomaratónských klasik  ( Tanečnice, Harrachov, Ještěd a Děčínský Sněžník ) jsme do kalendáře nově zařadili i novinky “Kokořín”- 180 km a soutěžní “Cyklometal”- 160 km. Šest cyklomaratónů dávalo celkovou délku 1200 km ! Úspěšné dokončení celého seriálu bylo motivováno cyklistickým dresem s názvem a kilometráží. Jako novinku pro účastníky jednotlivých akcí jsme připravily trička s originálním logem akce. Výsledná účast byla 196 cyklistů na uvedených cyklomaratónech. Tradice účastnických triček se natolik osvědčila, že ji s inovovanými logy uplatňujeme dodnes.

1995 - zůstává zachována struktura cyklomaratónů a do kalendáře vstoupila i závodní cyklistika v podobě obnoveného mistrovství ČR v silniční cyklistice železničářů s následnou účastí na světovém šampionátu U.S.I.C ve Francii.

1996 - provedli jsme inovaci cyklomaratónových tras vložením dvou dvoudenních akcí (Krušnohorský cyklomaraton - 400 km a Krkonošský cyklomaraton - 400 km) s celkovým navýšením roční kilometráže oddílu na 1400 km ! Dvoudenní akce byly výrazným oživením vnitřního života oddílu a v časopise Cykloturistika 6 / 96 vyšla obsáhlá reportáž o celém seriálu Ústeckých cyklomaratónu 96. Po součtu účastníků na všech akcích docházíme k číslu 451 a pronásobením kilometráže k 71 675 km !

1997 - po úspěchu loňské sezóny, schéma kalendáře nedoznává změn. Morální hodnoty oddílu byly posíleny finančním darem 10 tis. Kč oblastem postižených povodněmi v roce 1997.

1998 - znamenal návrat k jednodenním akcím v podání 6 dálkových jízd a dalších 10 doplňujících akcí. Oddílová příslušnost a věrnost dostala šanci objednávkou klubových dresů v modro bílo červené kombinaci. Citlivě výrazný design se stal novou chrakteristikou oddílu a ústecké cyklistiky. Vhodným doplňkem kvalitativního posunu v činnosti oddílu byl graficky a technicky dobře vyhotovený kalendář akcí pro rok 1999.

1999 - do seriálu se vrátila jedna dvoudenní akce " Krušnohorský cyklomaraton" a závodní cyklistika zde našla místo ve Velké cenně Vestasu a hlavně v technickém zajištění 5.mistrovství železničářů s mezinárodní účastí. Následná reprezentace na šampionátu U.S.I.C. ve švýcarském Murtenu byla korunována ziskem dvou medailí pro nejlepšího cyklistu železničáře K.Ptáčka. Vrcholem ocenění činnosti oddílu bylo přidělení dalšího šampionátu U.S.I.C. v roce 2003 do České republiky resp. oddílu SK Cyklotour Ústí n/ Labem !

2000 - oddíl vstoupil již do své 10.sezóny. Vzkříšení, které prožívá cykloturistika v posledním desetiletí je jakoby symbolicky spojené s činností našeho oddílu. Akce jsou otevřeny pro širokou veřejnost a v nabídce nechybí ani trasy pro cyklistickou mládež. Oddíl disponuje potenciálem více než 50 členů , kteří reprezentují naše barvy na akcích celorepublikového významu doma i v zahraničí. Po několika hodnotných místech v první desítce jsme tuto jubilejní sezónu završili vítězstvím v oddílové soutěži cykloturistické aktivity roku 2000 z celkového počtu 46 hodnocených klubů. V interní soutěži o Cyklistu Cyklotouru se posledním a nejváženějším vítězem stal Prokop Holý. Časopis Cykloturistika 1 / 2001 a 2 / 2001 přináší podrobnější články o těchto tématech. Možnosti, které dnes cykloturistika nabízí nás motivují k pokračování této klubové práce i v novém století. Úvodní motto o receptu na šťastný život doplním o desetileté poznání: “Nejezděte na kole, jako když čtete noviny - už abyste to měli za sebou !”. Od dob existence “zdravého jádra” v mateřském oddíle je činnost doložena kronikou s mnoha fotografiemi a dokumentačním textem. Klubový OBŠŤASTNÍK nadále vychází....

 

 -