úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

Obšťastník - Pozvánka na Valnou Hromadu


Pozvánka na Valnou hromadu oddílu

SK CYKLOTOUR

Váženým členům oddílu

Na základě stanov oddílu SK Cyklotour, svolává výkonný výbor oddílu řádnou VALNOU HROMADU pro sezonu 2014.
Konání Valné hromady je stanoveno na sobotu 22. 2. 2014
ve Svádově v hostinci U Koruny od 11:00 hod s následujícím programem:

1/ Zahájení

2/ Hodnocení sezony 2013

3/ Zpráva o hospodaření za rok 2013

4/ Zpráva revizní komise

5/ Kalendář 2014 a komentář k akcím

6/ Návrh na rozpočet na rok 2014

7/ Ocenění členů

8/ Diskuse, připomínky k činnosti

9/ Usnesení

10/ Závěr, společný oběd, volná zábava

 

Informace o spojení do místa konání autobusovými linkami: spol. BusLine: č. 592458 směr Úštěk:

Divadlo: 10:21, hlavní nádraží: 10:24, Svádov železniční stanice: 10:32

MHD linka č. 13: Divadlo: 10:29, hl.nádr. 10:31, Svádov obec: 10:42 (tarif MHD)

 Zpět: Linka MHD: Svádov obec: 13:46, 14:46, 15:46
Linka BusLine: Svádov železniční stanice: 13:22, 15:22 

 

Turistická sekce *KTS* při oddílu SK CYKLOTOUR vás zve

 

v neděli 23. února na výlet do HELFENBURSKÉHO PANSTVÍ

Turistické výlety se staly nedílnou součástí programu v době, kdy kola prodělávají oživovací kůru nebo opřené zvolna vydechují už tak své poloprázdné duše. Ke společnému bonusu pak přispěje občerstvovací stanice pod širým nebem nebo útulné prostředí nějaké hospůdky. Tentokrát je v plánu trasa do východní části Českého středohoří, navštívíme Úštěk, zříceninu středověkého hradu Helfenburk, poutní místo na vrchu Kalvárie a Blíževedly. Sraz v 7:25 hod na hlavním nádraží v Ústí. Odjezd vlakem ve směru do Lovosic v 7:40 hod. Zpět opět vlakem.         Na akci zve Kafař.

 


Informace pro cestování cyklistů po železnici.

Cestování po železnici s jízdním kolem využívají cykloturisté a cyklisté nejen v letní sezóně, ale takřka v průběhu celého roku. Pokud i vy služeb Českých drah občas využijete, mohou se vám hodit informace o novinkách v přepravě kol. Tak například v roce 2014 se za jízdné pro kolo bude nově platit podle ujeté vzdálenosti a nikoliv paušálně jako dříve. V principu jsou dva způsoby, jak s kolem vlakem cestovat. Buď si jej vezmete jako spoluzavazadlo nebo využijete služby úschova během přepravy. Naložit kolo jako spoluzavazadlo je možné do vlaků, které jsou označené symbolem kola (viz níže). Jde o osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky a některé expresy a zpravidla je možné jízdní kola umístit na prvním a posledním představku soupravy v prostoru nástupních dveří. V některých vlacích si můžete prostor pro své kolo rezervovat (a tím si zajistit, že na něj bude prostor), u jiných je naopak rezervace dokonce nutná. Orientaci v symbolech vám usnadní níže uvedená tabulka.

 

Používané symboly pro označení vlaků

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo

rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo nebo místa pro cestujícího s jízdním kolem

úschova během přepravy

úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo

úschova během přepravy, povinná rezervace místa pro jízdní kolo

přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena

Dosud platilo, že jízdné za přepravu kola se platilo přímo ve vlaku průvodčímu a to buď 25 Kč za jednu jízdu nebo 50 Kč za celodenní jízdenku pro kolo s neomezeným množstvím přestupů. To se v prosinci 2013 změnilo a nově se bude v letošním roce platit dle vzdálenosti a bez ohledu na počet přestupů.              Více informací na stránkách: www.cd.cz

 

Ceník přepravy jízdních kol (od 15. 12. 2013)

Tarifní kilometry

Poplatek za přepravu

úschova během přepravy

1 - 50

25 Kč

10 Kč

51 - 100

35 Kč

10 Kč

101 - 150

45 Kč

10 Kč

151 - 200

55 Kč

10 Kč

201 - 250

60 Kč

10 Kč

251 - 300

65 Kč

10 Kč

301 - 350

70 Kč

10 Kč

351 a více

75 Kč

10 Kč

 

Po ukončení jednací části zveme členy oddílu ke společnému obědu a po té ke společnému posezení s prohlídkou dokumentačních materiálů. Přineste proto ukázky svých domácích archivů a kronik a fotografií!  Valná hromada bude současně příležitostí k zaplacení členských příspěvků. Výše členských příspěvků zůstává nezměněna a je 600 Kč pro členy, 400 Kč pro ženy a 200 Kč důchodce, studenty, nezaměstnané a mat. dovolené. oddílu!