úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

 


OBSAH OBŠŤASTNÍKU 2 / 2021, vydaného po jednání VV 10. 6. 2021

1/

INFORMACE K DÁLKOVÉ CYKLO-JÍZDĚ „PREZIDENTSKÝ JEŠTĚD“ + „DĚDSKÝ JEŠTĚD“, který se koná v sobotu 19. června 2021

2/

INFORMACE K CYKLOVÝLETU „ČESKO-SASKO S JARDOU na kole“, který se koná v sobotu 3. července 2021

3/

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE K CYKLOVÝLETU „MALÝ KLÍNOVEC“, který se koná v pondělí 5. července 2021

4/

INFORMACE K VZPOMÍNKOVÉ JÍZDĚ „MEMORIÁL“, která se konáv sobotu 10. července 2021

5/

ZPRÁVY PRO ČLENY ODDÍLU A PŘÁTELE KOLA

6/

Předpokládané vydání Obšťastníku č.3 bude 10.8. Příspěvky do 6.8.! 

          Foto v Obšťastníku č.2: VlaSta, DaF., M.K., Map, SKCÚ.


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ NAD LABEM VÁS ZVE NA AKCE ROKU 2021
 

1/

sobota 19. června

„ PREZIDENTSKÝ + DĚDSKÝ JEŠTĚD“ - 11. ročník

Další dálková jízda je silniční klasikou s příchutí rekreační cykloturistiky. Obnovená dvoustovka pro „Ačko“ je upřesněna na 205 km a má sedmé pokračování. Zkrácená trasa „66+“ (s nadsázkou pro ročníky 1955 + starší, ale i mladší = 120 km i méně).

Áčko – sraz u soudu na Střekově s odjezdem v 7:30 hod. Připravená trasa: UL – Úštěk – Blíževedly – Zahrádky – Zákupy – Stráž p. R. - Křižany – JEŠTĚD – Osečná – Stráž – Brniště – Sloup – Volfartice  - Žandov – Benešov – Děčín – Malé Březno – Ústí n. L. – odkaz na trasu: https://mapy.cz/s/lonomejeso. Cílové místo bude určeno na startu. Bufet a oběd domluvou po trase. Akce bez startovného, náklady a pojištění si hradí účastník.
Vedoucí trasy D. Beneš mob.: 737 253 426.   

Zkrácená trasa pro 66+ vlakem z ÚnL. hl. n. v 5:58 h – DC / přestup / Křižany příjezd v 8:26.
Trasa: Křižany – JEŠTĚD – Osečná – Stráž p. R. Další trasa zpět podle výkonnosti a dispozic. Volná varianta, případný vlakový spoj podle vlastních časových rozpisů. Bufet a oběd domluvou po trase. Akce bez startovného, náklady na přepravu a pojištění si hradí účastník.
Vedoucí zkrácené trasy J. Tauber mob.: 725 512 306.

Obě trasy jsou vedeny za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích.

VŠECHNY ÚČASTNÍKY NA KOLECH RÁDI UVIDÍME S PŘILBAMI NA HLAVÁCH!
MĚJ NA PAMĚTI ÚSTROJOVOU KÁZEŇ, JEDEME V ODDÍLOVÝCH DRESECH!


2/

sobota 3. července

„ČESKO-SASKO S JARDOU na kole“

 

Jeden z nejkrásnějších pohledů přináší jízda Labským údolím jízdou na kole mezi Děčínem a Königsteinem v SRN.Tolikrát projetá „dvojka“ nám uklidňuje myšlenky klidným tokem řeky, tiší vnímání okolního povozu a zvedá hlavy k údivu nad skalními bloky podél řeky. Již pošesté vás zveme na cyklotrasy, které neznáte, ale nakonec vám zůstanou v paměti jako příjemný výlet. Připravuje je pro nás Jarda Hrůza. Sraz v 8:50 v zanádraží stanice Děčín hl. (odjezd z Ústí hl. n. v 7:58 h). Akce bez startovného, náklady na přepravu a pojištění si hradí účastník.

Trasa: DC - CT č. 2 - Krippen – Kleihennersdorf – Papstdorf – možný výstup na Papststein (491m) – Pfaffendorf – Konigstein – Leupoldishain – Bielatal – Rosenthal - Sněžník (Hraniční Bouda) restaurace. Délka je cca 50 km, dále trasa pokračuje na vlak do Děčína nebo po ose do Ústí. Před akcí sledujte informace pro krátkodobé vycestování, potřebné osobní dokumenty s sebou.
Ved. trasy: J. Hrůza, mob. 604 958 232.

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích.

RADOSTNÝ VÝLET SI UŽIJETE POUZE S CYKLISTICKOU PŘILBOU!


3/

6. červenec

PŘEDBĚŽNÉ INFO K CYKLOVÝLETU „MALÝ KLÍNOVEC“

Krušnohoří považujeme za domácí hory. Hradba, která se táhne podél hranic, je spojena s našimi akcemi od samého začátku. Každé roční období se na kole vydáváme do výšin Krušnohoří v nejbližším okolí. Tentokrát je to na nejvyšší vrchol, který se nachází zhruba v polovině. Loňský výlet podél Ohře, jsme s necelou stovkou kilometrů ukončili v Ostrově n. O. Letošní napojení Krušnohorské trasy je výzvou, přesunout se od břehů Ohře do výšek v okolí nejvyšších. Výlet je skrytě nazýván „Malý Klínovec“ i když 1244 m není žádný malý kopec. S výškovým rozdílem cca 850 m nás úctyhodné převýšení odmění téměř 30 km sjezdem, zpět do náruče Ohře, navíc v lázeňském prostředí. Předběžné informace k akci: vlakový přesun z Ústí n. L. do Ostrova n. O. bude pravděpodobně omezen výlukou Ústí n. L. hl. n. – Ústí n. L. záp. n. Sledujte web. Předhlaste své požadavky na kolomístenky.
Odjezd ze Západu v 6:45 R618
Ved. akce  Mapař, organizace přesunů J. Tauber.          

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích.

KDO MYSLÍ, MÁ NA SVÉ MYSLI VŽDY CYKLISTICKOU PŘILBU!


 4/   

sobota 10. července

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA „MEMORIÁL“,

Vzpomínková akce MEMORIÁL se vrací do kalendáře s nadějí, že nebude omezena hygienickým opatřením. Tímto cykloturistickým výletem, chceme vzpomenout členy oddílu a přátele, kteří s námi často společně naplňovali kalendář akcí, byli součástí společného pelotonu, ale osud je před krátkou i delší dobou zavedl na pouze trasy vzpomínek a memoárů. Desítky a stovky kilometrů jsme zdolávali v časových i výkonnostních limitech. Připravená vzpomínková akce je výletem bez limitů a pohodovou jízdou. Připomenou-li vám některá místa okamžik pádů, defektů nebo klíčových okamžiků, zastavte! Zastavte a podpořte vzpomínkový význam této akce. Sraz účastníků akce v 11:00 hod v ústeckém Zanádraží. Plánovaná trasa: UL – Sebuzín – Libochovany - V. Žernoseky – Litoměřice – Křešice – Býčkovice – Třebušín - Homole u Panny. Akce bez startovného, vedoucí akce J. Zirhut. mob. 721 220 977.

Po dohodě s Robinem (JZ), dochází k úpravě srazu v zanádraží na 11h. Důvodem je otvírací doba v restauraci v Homoli. Trasa přes LT, Křešice atd. není dogma a kdo se necítí může jet rovnou cca 15km. Také se nabízejí varianty busem č.451 s odjezdy 11:50, 13:47 od divadla nebo se nabízí varianta vlakem ze Střekova do Velkého Března s odjezdy 11:12, 12:10, 13:12 a turistikou do Homole u Panny. Odjezdy autobusů z Homole jsou v 15:32, 17:32 a 19:32. Všichni, kteří chtějí svou účastí uctít památku 17 našich kamarádů, nechť si naplánují svůj příjezd či příchod tak, aby jsme respektovali otvírací dobu restaurace pro nás ve 13h. Zvlášť bych chtěl poděkovat Zabijákovi (V.S.), emeritnímu prezidentovi (M.K.) a mému synovi (M.P.) za technickou podporu při přípravě propagačních memoriálních dokumentů. Zdraví všechny Míra Ptáček.

Víte o tom, že obec Homole u Panny leží v nadmořské výšce 375 m, má 380 obyvatel a vznikla v roce 1056. Pro informování občanů obce vydávají HOMOLSKÝ  OBČASNÍK! 

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích.

VÝLET S CYKLISTICKOU PŘILBOU JE VAŠE RADOST A VAŠE BEZPEČÍ!!


OPRAVDOVÉ ZPRÁVY PRO ČLENY ODDÍLU

 

Na všech akcích dodržujte aktuální hygienická opatření pro hromadné akce.

 

Sdělujeme cykloturistům, že do 31. 8. 2021 je uzavřena cyklotrasa č. 15 (Ploučnice) od silničního mostu u Březin (km 3,8) k malé vodní elektrárně. Objízdná trasa vede čtvrtí Březiny, ale sjezd k Ploučnici je veden naprosto nesjízdnými schody. Pro nezbytnou jízdu použijte silnici 262 Benešovská - Českolipská.

 

Karlovarský deník přinesl zprávu, že u Svatošských skal byla dána do provozu nová lávka přes Ohři, která nahradila starou nevyhovující „houpačku“! Nový most ze dřeva, betonu a oceli tak doplnil stávající lávku, která však již není v dobrém technickém stavu. Spojení mezi břehy využívají cyklisté a pěší turisté, okolo skal vede několik mezinárodních cyklotras a naučná stezka Doubí - Svatošské skály.


Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2021 podílí na sportovní činnosti oddílu!