úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

Obšťastník č.4/2013Děkujeme!!! Tato stránka je sponzorována panem Mírou Ptáčkem.

OBSAH OBŠŤASTNÍKU č.4-schváleného na VV SKCÚ dne 30.5.2013

1/ INFORMACE k VII. roč. „CDJ ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO“ konané v sobotu 8. června 2013.
2/ INFORMACE k první letošní akci „KOLEM 65“ s předběžným datem ve středu 19.června 2013 (sledujte web, mobily a počasí).
3/ INFORMACE k IV. ročníku akce „KOLEM DANOVA RANČE“ na horských kolech, pořádané v sobotu 22. června 2013.
4/ INFORMACE k MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽELEZNIČÁŘŮ, konané v sobotu a v neděli 22. a 23. června 2013.
5/ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU.SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. oddíl cykloturistiky pořádá dne 8. června 2013

VII. roč. „CDJ ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO“

Jízda Českosaským Švýcarskem je každý rok nedílnou součástí programových výletů do okolí. Připravovaná trasa vás povede údolím Labe do východní části Českého středohoří, Verneřickou pahorkatinou, údolím říčky Bystrá a turisticky atraktivní oblastí až na skalní vyhlídku Belveder. To vše po asfaltových cestách. Obtížnost je soustředěna do druhé třetiny trasy, závěrečná část je vedena sjezdem do údolí Labe a Labskou cyklotrasou zpět. Základní varianta cca 100 km s možností zkrácení nebo prodloužení. Akce se jede bez technického doprovodu, stravování z vlastních zásob s předpokládaným obědem v oblasti Srbské Kamenice. Sraz účastníků na parkovišti u hlavního nádraží Ústí n. L. v 8:45 hod, odjezd v 9:00 hod. Startovné 40 Kč (v ceně startovného je trasa a pojištění). Vedoucí akce D. Beneš tel. 737 253 426. Cílové místo akce v Tivoli ve Velkém Březně. Připravenou trasu v délce cca 100 km si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=120643 V překladu pro bezinternetové členy je trasa následující: ÚnL – M.Březno – Lovečkovice – Verneřice (pokud budou síly) – Blankartice – Heřmanice – Benešov n.Pl. – Markvartice – Jánská – Růžová – Arnoltice – Belvedér. Zpět Bynovec – Ludvíkovice – Folknáře – Děčín – cyklotrasa 2 – Vel.Březno - ÚnL. Varianty s lehčím profilem po dohodě na startu možné.   

AKCE JE BODOVANOU SOUČÁSTÍ SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2013“

Uvedená dálková jízda není závodem. Je to cykloturistická akce, která se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé či účastníky způsobené.

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU !!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. oddíl rekreační cyklistiky

vás zve na první akci „KOLEM 65“ v roce 2013

Letošní akce s označením KOLEM 65 začínáme opět u řeky Ohře. Akce stavěné a využívané hlavně seniorskými kategoriemi, našly uplatnění jako celodenní výlety na kole nebo v kombinaci s vlakovou variantou. Termín je předběžně stanoven na středu 19. 6., ale budeme reagovat na vývoj počasí a další okolnosti, které by akci mohli narušit. Žádáme proto potencionální účastníky, aby sledovaly zprávy na webu nebo na mobilu. Ať se akce uskuteční v uvedený den nebo jindy, bude realizována vlakovým přesunem v trase Ústí n. L. hl. n. – Most a Most – Perštejn. Odjezd z Ústí vlakem v 6:57 hod s přestupem v Mostě. Předpokládaný příjezd do Perštejna v 9:03 hod. Cena celodenního přepravního lístku na kola je 50 Kč. Projedeme cyklotrasu v úseku Perštejn – Klášterec – Žatec s plánovaným obědem ve městě chmelu. Délka trasy cca 45 km může být podle potřeby nebo zájmu prodloužena do další vlakové nástupní stanice. Při akci projedeme zajímavý úsek cyklotrasy, která vede po vysuté ocelové konstrukci, dále královské město Kadaň a ve směru do Žatce okolí nedaleké Nechranické vodní nádrže. Poznáte rekreační cyklotrasu, které se v tomto úseku říká Chmelovelo a navštívíme Chrám chmele a piva. Potřebné informace podá vedoucí akce Mirek Hofman (tel. 724 133 923).

           AKCE JE ZAHRNUTA DO SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2013“.

I tato akce se na pozemních komunikacích jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé či účastníky způsobené. 

       VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPORUČUJEME BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY!!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. oddíl cykloturistiky pořádá

22. června 2013 již počtvrté, oblíbenou akci KOLEM DANOVA RANČE

Druhá polovina června je rezervována pro kultovní akci, která vrcholí v centru Českého středohoří. Nemá dlouhou tradici, ale významem pevně zakotvila v našem kalendáři. Významným rysem vždy bývá nová a zajímavá trasa, která překvapivě odkrývá nepoznané úseky středohoří a přilehlého okolí. Ta letošní má název Severní teritorium a začíná netradičně na konečné zastávce trolejbusu ve Všebořicích, pokračuje průjezdem průmyslové zóny Užín a Podkrušnohořím. Teprve potom v blízkosti Prokopova Hrobu otočíme směr, v oblasti nedaleké těžby provedeme kontrolu těžebních limitů a cíleně se budeme přibližovat ke středohoří. V hospodě „U Krkouna“ v Kostomlatech posílíme své žaludky a teprve na posledních 10 km pronikneme do přírodní rezervace Paška-Pole kde po zelené trase dobydeme Danův Ranč.
Připravenou trasu je možno si prohlédnou na přiložené mapě.

Pro silničáře, je pod vedením Míry Ptáčka připravena
varianta v trase: parkoviště ČD ÚnL-Žežice-Chuděrov-Božtěšice-Strážky-Knínice-Telnice-Chlumec-Stradov-Chabařovice-Modlany-Rtyně-Velvěty-Hradiště-Bžany-Mošnov-Lhenice-Kostomlaty-Milešov-D.Ranč
POZOR!  Sraz účastníků hlavní trasy na konečné trolejbusů 54 a 56 ve Všebořicích v 8:15,  odjezd v 8:30hod. STARTOVNÉ: pro členy oddílu 100 Kč, pro příchozí účastníky a nečleny oddílu startovné 150 Kč. V ceně startovného je oběd, bufet na Ranči a technické zajištění akce.  Předpokládané vyhodnocení na Danově ranči je od 15 hod. Účastníkům bude na startu poskytnuta mapa a informace o trase. Na trati bude operativně několik zastávek, které budou sloužit k dojetí účastníků a další zastávky pro fotodokumentaci a vlastivědné informace o místech průjezdu. Variantní trasy s dojezdem přímo do cílového místa možné po dohodě s vedoucím akce. Ved. akce: J.Polanský - tel. 724 681 412. Pro přípravu akce a jeho zajištění na trati a v cíli, prosíme zájemce o předhlášku účasti      
AKCE JE ZAHRNUTA DO SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2013“.

CYKLISTICKÁ PŘILBA JE VŽDY AKTIVNÍ BEZPEZPEČNOSTNÍ PRVEK I ELEGANTNÍ DOPLŇEK!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. oddíl cyklistiky pomáhá organizačně zajišťovat ve dnech 22. a 23. června 2013

 

MISTROVSTVÍ ČR  ŽELEZNIČÁŘŮ V SILNIČNÍ  CYKLISTICE

 

 

V této části jsou uvedeny pouze vyjmuté body a informace o této sportovní soutěži. Kompletní propozice v původním znění jsou přílohou tohoto Obšťastníku.

1. Pořadatel: Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. Organizaci zajišťuje RSK OSŽ Praha. Sportovní akce se koná s příspěvkem ze SF ČD a.s., ČD Cargo a.s., z C - FKSP SŽDC s.o. a prostředků OSŽ.

2. Výdej startovních čísel: v kanceláři závodu dne 22. 6. 2013 od 12.00 do 14.30 hod

3. Kategorie: A - do 40-ti let (do ročníku 1973)    B - nad 40 let (roč. 1972 a starší)

6. Pravidla účasti: Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních akcí zaměstnavatelů. Tato soutěž není nominační, proto je umožněna účast rodinným příslušníkům, dětem ve věku 16 - 21 let. Účastníci SŽDC, s.o. se zúčastní soutěže za podmínky úhrady startovného ve výši 3.008,-Kč, které se skládá z ubytování, stravování a občerstvení po dobu akce, pronájmu, pojištění, nákladů na rozhodčí, zdravotní služby, ceny, technického zabezpečení a z ostatních nutných nákladů.  Účastník soutěže se úhradou startovného nezabývá, je věcí dohody ředitelství SŽDC, s.o. a pořadatele soutěže. Účastníci startují v době svého volna bez nároku na refundaci mzdy.

7. Přihlášky účastníků: závazné přihlášky nejpozději do 10.6. 2013 na e-mail: z.hamala@email.cz bližší informace podá Zdeněk Hamala na mobil: 602 419 294

SOUTĚŽNÍ PROGRAM:

sobota  22.června:

v 14:30:    ZAHÁJENÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽELEZNIČÁŘŮ,

v 17:00:    ČASOVKA JEDNOTLIVCŮ NA 30 km.

ve 20:30:  TECHNICKÁ SCHŮZKA - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ.

neděle  23.června:

v 9:00:     ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ S HROMADNÝM STARTEM na 80 km, 

ve 13:30: VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ a UKONČENÍ MČR.

POZORNĚNÍ: MČR železničářů v cyklistice se koná za normálního silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat vyhlášku pro provoz na silničních komunikacích a dbát pokynů PČR, rozhodčích a pořadatelů. Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná!! Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, či závodníky způsobené. Na start silničního závodu s hromadným startem budou připuštěni pouze závodníci na silničních kolech.


TAKÉ POŘADATELSKÁ ČINNOST MISTROVSTVÍ ČR JE  
ZAHRNUTA DO SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013“.


Upozorňujeme členy oddílu a další zájemce, že v závěru měsíce června bude realizována další doobjednávka oddílových dresů. Oddílové dresy jsou nyní vyráběny z materiálu rastr, který je o něco pevnější a kompaktnější než dříve vyráběná „kostička“. Spolu s hodnotou 21% DPH je cena v průměru o 50 – 100 Kč dražší. Termín pro uplatnění žádostí na dresy, kalhoty, nebo další doplňky podávejte do 30. 6. u M. Konopáska.

 

POZORNÍK!č.2

Minule jsme uvedli, jaké nebezpečí skrývá cyklostezka ve Valtýřově. Ve stejné obci o několik metrů dále je souběh této cyklotrasy s komunikací z pravé strany. Na této křižovatce, která není vymezena dopravními značkami, platí přednost vozidel zprava. Vnímáte toto pravidlo a vnímají toto pravidlo děti, které se na cyklostezce pohybují?? Určitě stojí za to zpomalit.


Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2012 podílí na sportovní činnosti oddílu!