úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebookOBSAH OBŠŤASTNÍKU 4/2019, SCHVÁLENÉHO NA VV SKCÚ DNE 14.5.2019

1/

INFORMACE K “VÝLETU S CYKLO TEPLICE“, který se koná  v neděli 2. 6. 2019 /SERIÁL

2/

INFORMACE K VÝLETU „KOKOŘÍNSKO NA ČERNO I“, který se koná v sobotu 8. 6. 2019 /SERIÁL 

3/

INFORMACE K IX. roč. „CDJ JEŠTĚD“, která se koná v sobotu 15. 6. 2019 /SERIÁL   

4/

INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU A KOLOVINY

 

foto Obšťastníku č. 4: Map, DFin, VSt, MK.


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. VÁS ZVE NA AKCE ROKU 2019:

 

neděle 2. června

VÝLET S CYKLO TEPLICE – SERIÁL 2019

 

Více než desetiletí trvá naše spolupráce s partnerským oddílem Cyklo Teplice a rovných 10 let máme v kalendáři účast na jedné až dvou teplických akcích. V kalendáři se postupně posouvají od začátku dubna do června v letošní podobě. Na jubilejní 10. výlet připravili přátelé z CT trasu do podkrušnohorské oblasti se začátkem a cílem v Teplicích. Start je přizpůsoben případnému vlakovému dojezdu u teplického nádraží. Okresní silnice nás povedou lázeňskou oblastí, městskými rybníky, stopou G. Casanovy, výsypkou bývalých dolů, cyklotrasou i okolím důlních jezer. Délka trasy je cca 52 km s minimálním převýšením cca 350 m. Na trase není plánován oběd (nikde se nevaří), proto občerstvení čerpejte z vlastních zásob. Pro přiblížení místa nahlédněte na tento odkaz, který vám trasu přiblíží: https://mapy.cz/s/3sBkI Sraz účastníků je u nádraží v Teplicích v 9:30 hod. Přesun do Teplic po ose cca 20 km. Spodní trasa: odjezd od Ústí n. L. záp. v 8:10 h, směr: – Předlice – Milada – Roudníky – Modlany – Trnovany – Teplice. Další varianty možné. Vlakový přesun: Ún.L. hl. n. 8:58 h – Teplice 9:19 h.   

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Akce je součástí seriálu „Cyklotour pro Ústí 2019“.

KDO MYSLÍ, MÁ NA SVÉ MYSLI VŽDY CYKLISTICKOU PŘILBU!


sobota 8. června

KOKOŘÍNSKO NA ČERNO I. - SERIÁL 2019

 

Kokořínsko je proslulé romantickými roklemi a unikátními pískovcovými věžemi, branami, okny a dalšími útvary, které se v takové formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné oblasti u nás. S Pavlem a Pravkou se můžete vydat do nitra přírody po mnoha cyklostezkách. Malebnou přírodou, přírodní oblastí skal, jezírek a vesniček s lidovou architekturou. Projedeme se po stezkách i silnicích a možná potkáme i Štětského loupežníka. Několikrát se zastavíme u pamětihodností a různých skalních útvarů. Cestou se nevyhneme Drákulově krčmě se Srbskou kuchyní. Připravena je trasa cca 45 km, času budeme mít dost. Přesun vlakem z Ústí n. L. západ v 8:03. Když nás bude moc, tak se rozdělíme. Druhá skupina může z Ústí hl. n. v 8:05 do Hněvic a zdarma přívozem do Štětí. Proto prosím o předhlášení. Vedoucí akce Pavel Černý mob: 728 200 861.

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Akce je součástí seriálu „Cyklotour pro Ústí 2019“.

VÝLET S CYKLISTICKOU PŘILBOU JE RADOST A VAŠE BEZPEČÍ!!


sobota 15. června

CDJ JEŠTĚD - SERIÁL 2019  (50 b. /20 b.)

Další dálková jízda je silniční klasikou s příchutí rekreační cykloturistiky. Obnovená dvoustovka má páté pokračování. Zkrácenou „dědskou“ variantu s vlakovým rozjezdem jedeme potřetí. Sraz účastníků hlavní trasy v 7:00 hod u soudu na Střekově, odjezd v 7:10 hod. Startovné 20 Kč, v ceně startovného je doprovodné auto, pojištění a tištěná mapa. V ceně není oběd, který plánujeme předběžně v Jablonném v Podještědí (místo bude upřesněno).

Trasa cca 200 km: Ú.n.L. - Úštěk – Zahrádky - Zákupy (bufet) - Osečná - Ještěd (bufet) - Křižany - Jablonné v Podještědí (oběd) – Mařenice – Kytlice - Česká Kamenice (bufet) - Děčín (bufet) - Svádov.
Doprovodné auto s dámským doprovodem D + A (mob:724 830 561).
Přiložený odkaz na hlavní trasu:
 https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x

Dědská“ trasa: začíná vlakovým přesunem z Ú.n.L. hl. v 7:27 h. Příjezd do Jablonného v Podještědí v 8:51 h. Další trasa: Křižany – Ještěd = 25 km. Návrat po společné trase s kombinací kolo / vlak nebo dle vlastního rozhodnutí. Akce „béčka“ je bez startovného.

Obě trasy jsou vedeny za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na pozemních komunikacích.

Akce je součástí seriálu „Cyklotour pro Ústí 2019“

VŠECNY ÚČASTNÍKY NA KOLECH RÁDI UVIDÍME S PŘILBAMI NA HLAVÁCH!

 


Sdělujeme členům oddílu, že nadále existuje možnost pro jednotlivce nebo skupiny zaplatit si svoji vlastní prezentaci na titulní stránce některého z dalších čísel Obšťastníků pro rok 2019. Platbu veďte přes hospodářku oddílu, foto nebo vlastní motto dohodou.

 

Přátelům Cykloknih a cyklistických doplňků Arsenal sdělujeme, že letošní, již 21. Cyklovíkend 2019 se koná v rekreačních areálech KOSKY a CHATKY NA JIHU v jižních Čechách na Třeboňsku ve dnech 21. – 23. 6. 2019

 

Vzhledem k termínovému posunu akce CDJ Tanečnice, bude aktuální přehled bodovacího seriálu „Cyklotour pro Ústí 2019“ uveřejněn až v Obšťastníku č. 5.

 

Prvním sériově vyrobeným automobilem u nás, byl v Kopřivnici automobil Präsident. Po několika zkušebních jízdách se 21. května 1898 vydala čtyřčlenná posádka k odvážné cestě do Vídně. Cestu dlouhou 328 km ujeli za 24 a čtvrt hodiny. Čistá jízda trvala 14 a půl hodiny, což bylo průměrnou rychlostí 22,6 km/h. Jízdu doprovázelo druhé doprovodné vozidlo a skupina cyklistů. Jedna věta z obsáhlé reportáže, kterou přinesl vídeňský tisk: „Jezdci na kolech, kteří byli posláni z Hulína jako předvoj, poskytovali dálkovým jezdcům velmi cenné služby. Byli však od venkovského obyvatelstva insultováni a bylo po nich házeno kamením..."

 

Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2019 podíleli na sportovní činnosti oddílu!