úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

Obšťastník č.5/2014 

OBSAH OBŠŤASTNÍKU č.5 -schváleného na VV SKCÚ dne 8.7. 2014                                 

1/ INFORMACE k cyklo-výletu „KRUŠNOHORSKÉ CESTY“ konané v sobotu 19. července 2014
2/ INFORMACE ke druhé letošní akci „KOLEM 65“ s předběžným datem ve středu 23. července 2014 (sledujte web, mobily a počasí)
3/ INFORMACE k cyklo-výletu „LABE – CYKLO – TOUR“, konané  v sobotu 26. července 2014
4/ VÝZVA A INFORMACE pro pořadatelskou službu při cyklomaratonu KRUŠNOTON 2014, který se koná v sobotu 9. srpna 2014 
5/ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLUSK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá dne 19. července 2014

Cyklovýlet „KRUŠNOHORSKÉ CESTY“  

Po Labských vyhlídkách z minulých let se vydáme do Euroregionu Krušnohoří. Z výhledů na „rodnou řeku“ se přesuneme do oblasti „domácích hor“. Klasickou hřebenou trasu po Krušnohorské magistrále zpestříme výletem do saského příhraničí, kde můžeme obdivovat horskou přírodu, lesní cesty s upraveným povrchem, úhledné vesničky i neméně krásná panoramata. Pro přepravu do výchozího bodu v Krušnohoří jsou připraveny dvě varianty. Pro tvrdé jádro to bude přeprava po ose a pro pohodáře městský cyklobus s přepravou kol. Sraz tvrdého jádra v 8:00 hod na konečné stanici trolejbusů ve Všebořicích. Odjezd v 8:10 po trase Užín – Chlumec – Chlumec nádraží - cyklotrasa 3009 – Habartice – Fojtovice křižovatka. Sraz pro přepravu cyklobusem v 8:40 na zastávce U divadla. Odjezd cyklobusu v 9:00 h a následný přesun Adolfov - Fojtovice křižovatka. Zde bude cca v 10:30 h předpokládané setkání. Po prezentaci pak odjezd ve směru Cínovec (CZ) – Zinnwald (D) – Kohlhaukuppe (rozhledna) – Hutberg (vyhlídka) - Fürstenau – Müglitz – Fürstenwalde – Breitenau – Pfarrberg (vyhlídka) – zpět přechod D/CZ – Krásný Les (oběd) – Nakléřov – Telnice. Předpokládaná délka 50 km + přesuny po ose. Trasa vede po asfaltových, v krátkém úseku po lesních šotolinových cestách. Startovné pro členy oddílu 100 Kč, pro příchozí 150 Kč. V ceně oběd, přeprava za cyklobus a mapa. Trasa je vedena po území SRN – nezapomeňte osobní doklady. Akce se na pozemních komunikacích ČR i SRN jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. Vedoucí akce M.Konopásek (602 495 710). Pro zajištění akce prosíme předhlášku do 18. 7. do 12:00 hod.

AKCE JE ZAHRNUTA DO SERIÁLU „5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU“.

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPORUČUJEME BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY!!

            


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá předběžně 23. července 2014

 

Druhou jízdu „KOLEM 65“ - západní Krušnohoří

 

Oblast Krušnohoří bude místem i druhé akce s označením KOLEM 65. Tématem bude oblast mezi Ostrovem n. O. a Sokolovem. Projedeme novou část cyklotrasy z Ostrova do Jáchymova, lanovkou vystoupáme na hřeben Krušných hor u Klínovce a dále cyklotrasou do Kraslic. Sjezdem podél řeky Svatavy se vrátíme do Sokolova a podle času nebo kondice zpět do Ústí. Pro přepravu z Ústí do Ostrova n. O. a zpět ze Sokolova do Ústí použijeme vlakovou dopravu s povinnou rezervací pro kola. Z tohoto důvodu je nutná předhláška, kterou proveďte do neděle 20. 7. do 18:00 hod. Sraz přihlášených účastníků v 6:30 u hlavního nádraží v Ústí n. L., odjezd vlaku R 440 v 6:48 hod. Pro členy oddílu bude úhrada za rezervaci kola pro cestu tam i zpět hrazena. Potřebné info podá vedoucí akce M. Hofman (tel. 724 133 923). Akce se jede pouze za příznivého počasí, a proto sledujte web, SMS a počasí. I tato akce se na pozemních komunikacích jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích.

AKCE JE ZAHRNUTA DO SERIÁLU „5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU“.

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPORUČUJEME BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY!!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá dne 26. července 2014

Cyklovýlet LABE – CYKLO – TOUR

Z výšek Krušných hor zpátky na úroveň Labe. Poslední červencovou sobotu vás zveme do oblasti Kokořínska. Vlakem, po silnici i terénem v případě dobrého počasí i s koupáním. Oproti předchozím akcím se dostaneme hned dvakrát do „třetinových výšek“ najednou. Jak to bude možné? 1) oblast je totiž výsadním a domácím územím cestovatele a spisovatele Michala Třetiny, který často jednotlivě nebo s početnou skupinou zavítá i na naše akce. 2) oblast je s výškou 300 – 400 m n. m. sice třetinou výšek Krušných hor, ale nabídne řadu přírodních krás i kulturních památek. Sraz účastníků na nádraží Ústí n. L. západ v 7:45. Odjezd vlakem 6407 v 8:03 h. Přeprava kol pro členy bez průkazky ČD pro cestu tam i zpět je hrazena. Trasa: Mělník, Mšeno, Kadlín (rozhledna), Kropáčova Vrutice a podél Labe zpět do Mělníka. Délka cca 80km s možností zkrácení. Akce je bez startovného, bufet z vlastních zásob, občerstvení na trase. Ved. akce Pavel Černý (tel. 728 200 861). Akce se na pozemních komunikacích jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích.

AKCE JE ZAHRNUTA DO SERIÁLU „5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU“.

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PRILBU !!

 


SK CYKLOTOUR se v sobotu 9. srpna 2014 bude podílet na zajištění již V. ročníku CYKLOMARATONU KRUŠNOTON.

Dle propozic závodu je letošní ročník opět veden třemi trasami (110, 180 a 250 km). Pro zajištění závodní tratě v přiděleném úseku předpokládáme potřebu cca 15 - 20 pořadatelů.

Obracíme se na členy oddílu s požadavkem o organizační pomoc při této akci. Určení stanovišť a časové rozpisy budou projednány na schůzce před závodem. Akce bude s pořadateli závodu smluvně dohodnuta se ziskem prostředků pro další činnost oddílu. Dobrovolníky pro pořadatelskou službu prosím, aby pomoc oznámili na tento kontakt: tel. 602 495 710, e-mail: Konopasekim@tiscali.cz

Za účast děkuje vedoucí pořadatelské skupiny – Miroslav Konopásek

AKCE JE BODOVANOU ČÁSTÍ SERIÁLU 5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU


Přátelům kola a ústeckým cykloturistům sdělujeme, že v rámci budování a úprav cyklotras je zadáno několik projektů za účelem zlepšení současného stavu. Jedná se o propojení Neštěmic s centrem města, úprava značení v centru města s možností vjezdu, dopravní řešení přejezdu Benešova mostu pro cyklisty a výstavba cyklostezky za zimním stadionem ve směru do města. V prostoru u nádraží, byl zadán projekt pro dopracování vítězného návrhu pro umístění cyklostajanu a v Zanádraží se po současné rekonstrukci připravuje cyklopoint s informačním a servisním místem pro cyklisty a další a další….. Zdá se, že funkce cyklokordinátora přináší své ovoce, pozice cykloturisty ve městě se dostane na požadovanou úroveň a samotné město Ústí nad Labem naplní své poslaní, ke kterému se hlásí od roku 2005.     


Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2014 podílí na sportovní činnosti oddílu!