úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

 OBSAH OBŠŤASTNÍKU č. 3 schváleného na VV SKCÚ dne 13. 5. 2016

1/

INFORMACE k akci „ROZHLEDNY S JARDOU HRŮZOU“, která se koná v sobotu 9. července 2016

2/

INFORMACE k akci „ORIENTAČNÍ BLOUDĚNÍ S CYKLO TEPLICE“, která se koná v neděli 17. července 2016    

3/

INFORMACE k PRVNÍ letošní akci „KOLEM 65“ s předběžným termínem ve středu 20. července 2016

4/

INFORMACE k pořadatelské akci „KRUŠNOTON 2016“ která se koná v sobotu 13. srpna 2016

5/

STAV SERIÁLU 25 LET NA KOLE S CYKLOTOUREM  (přílohou)

6/

INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU 


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. VÁS ZVE NA DALŠÍ AKCE ROKU 2016:

 

V SOBOTU 9. 7.

ROZHLEDNY S JARDOU HRŮZOU  

Nastupující léto nás osloví rozhlednami. Není bez zajímavosti, že oblast ve které bydlíme, je rozhlednový ráj. Mnohé jsme v minulosti měli jako jednorázový cíl, ale čtyři rozhlednové vrcholy najednou, to je novinka, kterou dosud vyzkoušel pouze Bob Rozhlednář. Dřevěné, zděné, betonové, kovové nebo kamenné „mrchy“, když je zdoláváme a „krásky“, když na ně z bezprostřední blízkosti pohlížíme nás uvádí v úžas, když na ně vystupujeme. Nenechte si proto ujít čtyři trumfy, které má pro vás připraveny ved. akce Jarda Hrůza. (mob. 604 958 232).
Sraz účastníků v Děčíně u hl. nádraží v 8:30 hod. Varianty přesunu: 1) osa, 2) vlakový přesun s odjezdem z Ústí hl. v 7:58 h, příp. v 8:17 h. „Ačko“ z Děčína: Hřensko – Mezná - Hlubolý důl - Zadní Jetřichovice - Hinterhermsdorf - Weifberg (rozhledna) – Tanečnice (rozhledna) – Mikulášovice (oběd) – Brtníky – Vlčí Hora (rozhledna) – Dymník (rozhledna + občerstvení) - Rumburk nádr. Trasa cca 70 km, (rozhledna Weifberg je volně přístupná). Varianta cyklo zpět do Děčína připravena. „Béčko“ z Děčína vlakem v 8:40 přes Bad Schandau do Mikulášovic dol. n. (příjezd v 9:54), přejezd k rozhledně Tanečnice a spojení skupin. Pokračování v rozhlednové trase = cca 30 km. Přeprava účastníků a kol hrazena po předložení dokladu. Účastníky akce, kteří nemají sjednané stálé pojištění pro výjezd za hranice, žádáme, aby si sjednali jednorázové pojištění pro cyklo akci v SRN. POZOR, akce se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. 

Při každém vyjetí, mějte na své paměti cyklistickou přilbu!

Akce je součástí seriálu „25 LET NA KOLE S CYKLOTOUREM“


 

V NEDĚLI 17. 7.

ORIENTAČNÍ BLOUDĚNÍ S CT

Letní společná akce s partnerským oddílem Cyklo Teplice je spojena s orientačním závodem po okolí. Tepličtí tentokrát zvolili vyšší úroveň soutěže a otevřeli závod i veřejnosti. S propozicemi se můžete seznámit na: www.cykloteplice.cz/mtbo  kde je možné provést případnou registraci. Zahájení akce je situováno do obce Ohníč – rest. U Přibylů. Registrace účastníků 9:00 - 9:45 h, start v 10:00 h. Závodní kategorie ženy, muži, při větším zájmu též věkové kategorie. Startovné 100 Kč, závodní limit 3 hod.
Pravidla závodu: Kontroly umístěné v terénu budou obodovány v rozmezí od 10ti do 50ti bodů, většinou dle obtížnosti jejich dosažení. Jednotlivé kontroly budou označeny a na nich připraveny unikátní značítka, aby nebylo možné jednotlivé kontroly zaměnit. Od získaných bodů za posbírané kontroly se odečítá penalizace za pozdní příjezd, Příjezd o více jak 60 minut později znamená diskvalifikaci. Při rovnosti bodů dvou nebo více závodníků, o jejich pořadí rozhoduje čas v cíli (hodiny a minuty), poté věk, kdy starší bude zvýhodněn v pořadí. Ženy závodí ve vlastní kategorii. Věcné ceny budou připraveny pro první tři v každé finálně vyhlášené kategorii. Finanční odměna pro nejlepší tři muže a tři ženy celkově. Drobné pohoštění v místě cíle pro všechny účastníky závodu, další občerstvení v místní restauraci. Bezpečnostní přilby jsou povinné po celou dobu závodu. Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. Konec formuláře

Při každém vyjetí, mějte na své paměti cyklistickou přilbu!

Akce je součástí seriálu „25 LET NA KOLE S CYKLOTOUREM“


STŘEDA 20.7.

KOLEM 65 - JÍZDA PRVNÍ

 

Pokračujeme v prázdninových výletech s názvem „Kolem 65“. Startovací místo bude tentokrát Jablonné v Podještědí, kam se přepravíme vlakovou dopravou, oblast poznání budou Lužické hory, které prozkoumáme z české i saské strany. Místo je protkáno hustou sítí cyklostezek a zejména na Saské straně je řada historických i turistických zajímavostí a také možnosti občerstvení. Předběžná trasa: Jablonné v Podještědí – Heřmanice – Krompach – Kurot Oybin – Kurot Jonsdorf – Varnsdorf. Další úsek dohodou podle průběhu.  

V případě nevhodného počasí bude operativně zvolen jiný termín. Sledujte vývoj počasí, web a mobily. Vedoucí akce Míra Hofman (tel. 724 133 923). Předhláška účasti pro případnou rezervaci přepravy kol do pondělí 18. 7. do 10 h. Přeprava účastníků a kol hrazena po předložení dokladu. Účastníky akce, kteří nemají sjednané stálé pojištění pro výjezd za hranice, žádáme, aby si sjednali jednorázové pojištění pro cyklo akci v SRN. POZOR, akce se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat Pravidla silničního provozu pro provoz na pozemních komunikacích. 

Akce je součástí seriálu „25 LET NA KOLE S CYKLOTOUREM“

CYKLISTICKÁ PŘILBA PŘIDÁ NA BEZPEČNOSTI A ZÁŽITKU Z AKCE!


V SOBOTU 13.8.

KRUŠNOTON – pořadatelská služba   

Teplický KRUŠNOTON je spojen s pořadatelskou službou Cyklotouru od prvního ročníku. Silniční závod s největším převýšením se pojede letos posedmé a není lepších pozvánek než reference účastníků z ročníku 2015, který provázelo extrémní vedro na hranici 40 oC:  

V minulosti jsem se zúčastnil cyklomaratonů ve Švýcarsku i v Rakousku. Nikde jsem nezažil tak skvěle a s láskou zorganizovaný závod jako je Krušnoton - Robert Petzold (SRN) absolutní vítěz Krušnotonu 2015. 
… díky a příští rok se opět rád vydám na 850 km cestu do Teplic
- účastník z Chorvatska…
až jsem si občas při průjezdu kolem regulovčíků, stojících na rozpálených křižovatkách říkal, jestli netrpí víc než my – účastník RR.

Organizátoři počítají i letos s pomocí našeho pořadatelského týmu, který pomůže zajistit trasu závodu. Pro zajištění závodní tratě v přiděleném úseku předpokládáme potřebu cca 15 - 20 pořadatelů. Obracíme se proto opět na členy oddílu s požadavkem organizační pomoci. Určení stanovišť a časové rozpisy budou projednány na schůzce před závodem. Přesuny s použitím vlastního motorového vozidla budou hrazeny. Akce bude s pořadateli závodu smluvně dohodnuta ve prospěch oddílu. Dobrovolníky pro pořadatelskou službu prosím, aby do neděle 7. 8. ohlásili pomoc na tento kontakt: tel. 602 495 710, e-mail: Konopasekim@tiscali.cz  Za účast děkuje vedoucí pořadatelské skupiny.


 

Cyklistické desatero!
4. Komunikujte s okolím. V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali. Teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly! Vyvarujte se poslechu hlasité hudby, či telefonování a psaní SMS za jízdy, protože výrazně omezují vaší soustředěnost a kontakt s okolím.

 

Sdělujeme členům oddílu, že na květnové schůzi výboru rezignoval na svoji funkci Miroslav Ptáček
a do dalšího možného termínu požádal o uvolnění. Výkonný výbor na své schůzi dne 30. 6. vyhověl této žádosti. Po projednání a souhlasu kooptuje do funkce člena výkonného výboru oddílu SKCÚ Jiřího Zirhuta, Jiří Zirhut je členem oddílu nepřetržitě od roku 1991 a je jeho zakládajícím členem.

 

Titulní stránka Obšťastníku, která je nabízena pro komerční účely, je zadána pro vydání Obšťastníků č. 6 a 7. Volnou titulní stránku nabízíme u Obšťastníku č. 8. „Devítka“ je rezervována pro potřeby výboru. Nabídky uplatňujte u hospodářky oddílu jednotlivě nebo skupinově.

 


Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2016 podílí na sportovní činnosti oddílu!