úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

 

 

OBSAH OBŠŤASTNÍKU č.6-schváleného na VV SKCÚ dne 30.7.2013                                 

1/ INFORMACE k třetí letošní akci „KOLEM 65“ s předběžným datem konání ve středu 14. srpna 2013,

2/ INFORMACE k cykloturistické akci „LABE-CYKLO-TOUR“ konané v sobotu 17. srpna 2013,     

3/ INFORMACE k cykloturistické akci „BITVA NA KOLE konané v sobotu 24. srpna 2013, 

4/ INFORMACE k dvoudenní cykloturistické akci „Ralsko - Český ráj - Ploučnice“ konané ve dnech 7.- 8. září 2013

5/ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU.

 

SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá dne 14. srpna 2013  

KOLEM 65 - část třetí

Cyklostezku Ploučnici jsme měli na programu již minulý měsíc. Ani celých 100 km, které aktéři absolvovali od vlaku k prameni řeky a následně do Benešova však nestačilo na celé poznání. Nenáročná trasa a spokojenost účastníků proto vede k jejímu pokračování. Třetí jízda „Kolem 65“ naváže na projetý úsek a v České Lípě se znovu vydáme na místa po zrušené železniční trati. Pro přesun na místo použijeme vlakovou dopravu z Ústí n. L. do České Lípy. SRAZ ÚČASTNÍKŮ u hl. nádraží v Ústí v 7:10 hod. Odjezd v 7:27 hod vlakovým spojem R 1155, příjezd do Č. Lípy v 8:22 hod. Veškeré poplatky za přepravu kola budou hrazeny z prostředků oddílu. Vedoucí akce Mir. Hofman, (tel. 724 133 923). Přibližná délka 60 km. Zájemce o akci, žádáme, aby sledovali zprávy na webu nebo na mobilu. V případě špatného počasí by se akce přesunula na vhodnější termín. Akce je bez startovného, bufet z vlastních zásob, další občerstvení na trase.

AKCE JE BODOVANOU SOUČÁSTÍ SERIÁLU VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013.
PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU!!

 


SK CYKLOTOUR Ústí n. L. pořádá dne 17. srpna 2013   

 LABE – CYKLO – TOUR

Labská cyklotrasa v ČR měří cca 370 km, ale pouhá třetina je vedena samostatnou nebo oddělenou cestou. Největší část samostatných cyklotras je na středním a dolním toku a jeden takový úsek z Lysé, s řadou zajímavostí v okolí si projedeme. Čeká nás zastavení ve skanzenu, v muzeu i přírodní a technické zajímavosti, možná i koupání. Pro rychlý přesun na začátek trasy použijeme vlakový spoj do Lysé nad Labem. Předpokládané ukončení trasy po 60 – 70 km podle časové pozice. Akce se jede bez startovného, bufet z vlastních zásob, oběd na trase. Sraz účastníků v 6:30 hod na západním nádraží v Ústí, odjezd vlakem R 883 je v 6:47 hod, příjezd do Lysé n. L. v 8:05 h. Veškeré poplatky za přepravu kola budou pro členy oddílu hrazeny. Vedoucí akce: Pavel Černý (tel. 728 200 861).      

AKCE JE BODOVANOU SOUČÁSTÍ SERIÁLU VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013.
CYKLISTICKÁ PŘILBA JE AKTIVNÍ BEZPEZPEČNOSTNÍ PRVEK I ELEGANTNÍ DOPLŇEK!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá dne 24. srpna 2013 

BITVA NA KOLE 

V rámci doprovodných akcí oslav 200. výročí bitvy u Chlumce, organizujeme pro širokou veřejnost cykloturistickou vyjížďku. Výlet, na kterém se dozvíte řadu zajímavostí, bude svými trasami kopírovat tehdejší pohyb armád na našem a zčásti na Německém území. Po odjezdu z Ústí se napojíme na starou poštovní cestu a zpětně se vrátíme v blízkosti dálnice do Krásného Lesa, Nakléřova a Chlumce. Obtížný úsek na vrchol Krušných hor lze zvládnout dvojím způsobem. Náročným výstupem na kole nebo cyklobusem do Adolfova a dále do Fojtovic, kde se účastníci napojí na připravenou trasu. Nabídka: cyklobus pro účastníky akce zdarma, občerstvení pro účastníky akce zdarma!! Přesto se přihlašte u vedoucího akce

Sraz účastníků: Všebořice, konečná linky 54, 56. v 8:00 h, odjezd 8:10 h. Sraz účastníků, kteří použijí cyklobus v 8:40 h na autobus. zastávce Divadlo. Pozor: kapacita vleku 36 kol.

Směr trasy Všebořice - Chlumec – Unčín – Kyšperk - Supí hora – Fojtovická pláň – Fojtovice – podél potoka Mohelnice – Hartannsmühle – Fürstenwalde - stará poštovní cesta (Teplice-Dresden) – Krásný Les hranice – Krásný Les obec (občerstvení) – Nakléřov. V dalším úseku cesty se zastavíme u jednotlivých pomníků, které nám dnes připomínají jednu z největších bitev na našem území. 

 

AKCE JE BODOVANOU SOUČÁSTÍ SERIÁLU VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013.

CYKLISTICKÁ PŘILBA JE AKTIVNÍ BEZPEZPEČNOSTNÍ PRVEK I ELEGANTNÍ DOPLŇEK!


SK CYKLOTOUR Ústí n. L. pořádá ve dnech 7.- 8. září 2013

 

Dvoudenní akci „Ralsko-Český ráj-Ploučnice“

 

Konec léta je spojen s dvoudenní akcí. Ta letošní byla vytlačena až do začátku září. Cílové místo je tentokrát stanoveno v oblasti Českého ráje . Mimořádnou nabídkou akce je též „půlená varianta“v délce cca 60km.  Ubytování: Penzion Vyskeř, 2-6lůžkové pokoje se základním vybavením a restaurací. Polopenze pro jednodenní pobyt činí cca 450 Kč. Doprovodné auto zajistí přepravu opravdu malých zavazadel, bufety z vlastních zásob, oběd si na trase každý hradí sám. Vedoucí akce M.apař (724 681 412) Telefonické, e-mailové přihlášky nejpozději do 20. srpna eviduje M. Konopásek (602 495 710 nebo konopasekim@tiscali.cz)

Startovné 500 Kč pro členy, pro nečleny je 600kč, splatné v místě dojezdu. Sraz účastníků na parkovišti ČD Ústí n. L. hl. n. v sobotu 7. září 2013 v 7:00 hod. ( buďte tentokrát prosím dochvilní, jedeme vlakem, u kterého není možné rezervovat místa pro kola ), odjezd v 7:27 hod. vlakem do České Lípy. Start v České Lípě v 8:30 před hl.n. Trasa vhodná pro horáky nebo treky. Silničáři startují v UL a trasu si určí sami. Uveďte prosím do přihlášky, ke které skupině budete patřit. Podrobné informace budou poskytnuty ve vlaku. Dálková jízda je cykloturisticky-kulturní akce, která se koná za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na silničních komunikacích.  Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé či účastníky způsobené.

Trasa I.den: CL-Doksy-Kuřívody-Jabloneček-Mn.Hradiště-Branžež-Kost-H.Skála-Valdštejn-Vyskeř = 110km
("60" odbočuje v Mn.Hradišti směr Vyskeř, od Branžeže se pohybujeme max. 10-15km od Vyskeře.)
Trasa II.den: Vyskeř-Mohelnice-Osečná-Stohánek-Mimoň-CL-Volfartice-DC-UL = 120km
("60" končí v Mimoni, vlak do Ústí odjíždí každou lichou hodinu +17min.)

Řídíme se heslem, čekáme na posledního, odjeté nehledáme!!

AKCE JE BODOVANOU ČÁSTÍ SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013“

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU!!


 

POZORNÍK!!

č.4

Upozornění na nečekané nástrahy na cyklostezkách pokračuje.Ani nový úsek cyklostezky není z hlediska bezpečnosti cyklistů úplně v pořádku. Na konci obce Libochovany ve směru na Litoměřice, jsou okolo zahrádkářské kolonie nevhodné příčné kamenné prahy. Šedý povrch cyklostezky zcela splývá s touto umělou překážkou a tmavší sluneční brýle nebo stín je příčinou její špatnou viditelnost. Význam těchto čtyř překážek mi na volném úseku cyklostezky trochu uniká, a tak zatím co jinde se v rámci bezpečnosti hýří nesmyslnými značkami, zde by jednoduché barevné zvýraznění systémem BARVA ŠTĚTKA k bezpečnosti přispělo více.

V neděli 15. září se v Ústí nad Labem uskuteční III. ročník Ústeckého půlmaratonu. Na této akci, která si získala významné mezinárodní ocenění, se budeme v části běžecké tratě opět organizačně podílet. Žádáme členy oddílu, kteří mají zájem o práci dobrovolníků Ústeckého půlmaratonu, aby se do 5. září přihlásili u M.Konopáska. Akce bude smluvně ošetřena podle počtu dodaných pořadatelů.

Více na www.usteckypulmaraton.cz

Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2013 podílí na sportovní činnosti oddílu!