úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

Obšťastník č.8/2013

OBSAH OBŠŤASTNÍKU č.8-schváleného na VV SKCÚ dne 8.10.2013

1/ INFORMACE k cykloturistické akci „BAREVNÝ PODZIM“, konané v sobotu 12. října 2013
2/ INFORMACE k první podzimní turistické akci KTS, „GROSSER WINTERBERG“ konané v neděli 20. října 2013
3/ INFORMACE k cykloturistické akci „ZAMYKÁNÍ SEZONY“ konané v sobotu 26. října 2013
4/ INFORMACE k akci Vlastivědného kroužku „VÝLET NA VELKOU MORAVU“ konaného ve dnech 7. - 11. listopadu 2013
5/ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU.


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ nad Labem
oddíl rekreační cyklistiky vás zve v sobotu 12. října na akci  

 

BAREVNÝ

PODZIM

2013

 

Podzimní slunce prosvětluje barevné listy, které z posledních sil drží na stromech, zatímco ty spadané křupají pod jedoucím kolem. Dlouhé stíny ubírají na délce odpoledne a světla nebo blikačky jsou nezbytným vybavením každého kola. To je podoba barevného podzimu, za kterým se letos opět vydáme do východní části Českého středohoří do okolí Sedla. Trasa pro silniční i horská kola v délce cca 60 km. Občerstvení dle výběru.         

MTB trasa: ÚnL – M.Březno – Zubrnice – Tuchořiny – Př.Nezly – Sedlo - Jeleč - Chobolice – Soběnice – Kotelice – Dol. Týnec – Třebušín – Řepčice – Homole u P.- Ústí n.L.

Silniční trasa: ÚnL – M.Březno – Zubrnice – Lovečkovice – Sedlo – Trnobrany – Soběnice – Kotelice – Dol. Týnec – Třebušín – Řepčice – Homole u P. – Ústí n.L.      

Sraz v 9:00 hod na parkovišti ČD u hl. nádraží v Ústí nad Labem, odjezd v 9:15 hod. Akce bez startovného, společné cílové místo Penzion „U Horáčků“. Mapy a info na startu.
Vedoucí akce: Miroslav Konopásek, tel. 602 495 710, e-mail: Konopasekim@tiscali.cz.

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu pro provoz na silničních komunikacích.

AKCE JE POSLEDNÍ BODOVANOU ČÁSTÍ SERIÁLU „VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU“

CYKLISTICKÁ PŘILBA JE AKTIVNÍ BEZPEZPEČNOSTNÍ PRVEK I ELEGANTNÍ DOPLŇEK!


 Turistická sekce KTS při oddílu SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L.
zahajuje podzimní sezonu 2013 v neděli 20. října

Výletem na VELKOU ZIMNÍ HORU

Pokračujeme v započaté tradici a v době kdy kola odkládáme k zimnímu odpočinku nebo do servisu, udržujeme tělesnou aktivitu nejpřirozenějším způsobem. První podzimní výlet je připraven na Saský Grosser Winterberg, který se nachází jen několik málo kilometrů za hranicí a je se svou výškou 556 m druhou nejvyšší horou Saského Švýcarska. Na vrcholu je restaurace a rozhledna z roku 1848. Sraz na hl. nádraží v 7:40h. Zde zakoupíme společnou jízdenku Labe-Elbe na vlaky a přívozy. Trasa UL – DC – Schmilka – Gr. Winterberg a zpět. Akce a bez uzenin k ohřívání, teplé nápoje a sladké pečivo vhodné.

 


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ NAD LABEM
oddíl rekreační cyklistiky vás zve v sobotu 26. října 2013 na

 ZAMYKÁNÍ  SEZONY  CENTRKLÍČEM

Cyklistický kalendář otevírá poslední kapitoly roku 2013. Zamykání sezony se stalo tradiční ikonou, při které sklízíme celoroční úrodu a oceňujeme ty, kteří nejvíce jezdili a pomáhali. Po zdolání stanovených tras, se setkáme v Homoli p P. V Hostinci u Horáčků, bude pro každého člena oddílu připraven bonus v podobě občerstvení zdarma i překvapení.              

Na programu bude vyhodnocení seriálu „VĚRNOSTNÍ PROGRAM CYKLOTOURU 2013“

SRAZ účastníků na kolech v 9:00 h na parkovišti ČD u hl. n. v Ústí n.L.
Odjezd: v 9:15 h
  Předpokládané trasy: 40 - 60 km dle dispozic účastníků,  pro zájemce též varianta busem. 

Ústí n.L. hl.nádr.: 11:24, (příj. v 11:52), zpět z Homole v 16:06 (příj.do ÚL v 16:38)

Ved akce: M. Konopásek tel.: 602 495 710, e-mail: Konopasekim@tiscali.cz

POZOR! Také tato akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu pro provoz na silničních komunikacích.

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJ NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PRILBU!!

 


Sk Cyklotour a Vlastivědný kroužek vás zvou na :
Výlet na Velkou Moravu

7.-10. listopadu 2013

Na výletě s Vlastivědným kroužkem tentokrát projedeme ze severu na jih Moravu. Startujeme v Zábřehu n.M. pošlapeme přes Loštice a Bouzovské vrchy do Moravské brázdy, utáboříme se kdesi u Letovic. Druhý den pokračujeme přes Boskovice a Moravský kras do Slavkova. Třetí den přes Ždánický les a Chřiby do Ratíškovic. Poslední den přes Mikulčice a soutok Dyje s Moravou do Břeclavi. Tato trasa je stanovena zatím orientačně. Místa bivaků budou upřesněna na startu. Délky tras cca 4x80km zpravidla lesními a polními cestami nebo max. po trojkách. Výlet je vhodný pro horská a krosová kola. Osvětlení sebou. Akce není bodována v Seriálu.
Sraz ve
čtvrtek 7. XI. v 6:35 na Západě.  
Odjezd v 6:48 do Kolína. V  Záb
řehu  jsme  v 10:25.
Návrat v ned
ěli 10. XI.  z Břeclavi odjezd v 17:06,  na  hlavním v UL jsme ve 22.13.
P
řihlášky do  1. XI. 2013!!
Vede Mapa
ř : 724 681 412.

PO CELOU SEZONU MĚJTE VŽDY NA SVÉ MYSLI CYKLISTICKOU PŘILBU !!


 


POZORNÍK!

č.6

Upozornění na nečekané nástrahy se mění na nečekané otazníky…

Velmi frekventovanou dopravní značkou na cyklostezce bývá Konec stezky pro cyklisty: Cyklostezku protíná na třech metrech jakási komunikace, která nikam nevede a cyklista byměl změnit své chování… Měl by dát pozor nebo přednost, měl by se chovat jako na silnici, dát přednost zprava, měl by slézt z kola?  Ví snad někdo, jak by se měl správně zachovat??    

Sdělujeme členům oddílu, že koncem října bude zadána další doobjednávka dresů a doplňků. Pro tuto řadu připravujeme nový design Cyklotour 2014. Objednávky do 31.10. na M.Konopáska.

V souvislosti s připravovaným vyhodnocením seriálu „Věrnostní program Cyklotouru“ prosíme všech-ny členy a účastníky akcí, aby si provedli vlastní kontrolu zaznamenané účasti a celkového počtu získaných bodů. Případnou reklamaci předložte telefonicky či e-mailem na výbor oddílu. Děkujeme.

Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2013 podílí na sportovní činnosti oddílu!