úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

 

OBSAH OBŠŤASTNÍKU č. 8 schváleného na VV SKCÚ dne 9.10.2014

1/ INFORMACE k cyklistickému VÝLETU NA HOUSKU, který pořádá klub MIKE již v sobotu 18. října 2014
2/ INFORMACE k cykloturistické akci „UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY“ konané v sobotu 25. října 2014
3/ INFORMACE k první podzimní turistické akci spolku KTS „CESTA NA BASTEI“ konané v neděli 26. října 2014
4/ INFORMACE k cyklo-výletu Vlastivědného kroužku „VYSOČINA 2014“ konaného ve dnech 6. – 9. listopadu 2014  
5/ INFORMACE ke druhé turistické akci „VYSOKO NA VYSOKÝ OSTRÝ“ konané v neděli dne 30. listopadu 2014
6/ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU 


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. vyjíždí v sobotu 18. října na Mělnicko

Výlet na Housku s klubem MIKE

Jak je patrno z výše uvedené náplně tohoto Obšťastníku neodpočíváme ani v závěru sezony.

Takzvaná „Houska“ neboli tradiční závěr cykloturistické sezóny přátel z mělnického klubu MIKE se proti původnímu plánu posouvá již na sobotu 18. října. Oddíl SK Cyklotour připravil pro zájemce podzimní výlet s účastí na tomto tradičním setkání. Přesun z Ústí n. L. do Mělníka vlakovým spojem 6407 ze západního nádraží v 8:03 hod. Sraz účastníků akce v centru Mělníka v 9:15 h. Úvodní trasa vede Kokořínskou oblastí a pokračuje na hrad Houska, kde dojde k setkání dalších cyklistů ze širokého okolí. Návrat po dohodě účastníků. Organizaci přesunu zajišťuje Pavel Černý (tel. 728 200 861). Také tato akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu pro provoz na silničních komunikacích. 

VÝLET S CYKLISTICKOU PŘILBOU JE VAŠE BEZPEČÍ A VAŠE JISTOTA


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. vás zve v sobotu 25. října 2014

 na  UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY.

Po úspěšném zahájení cyklistické sezony a stovkách ujetých kilometrů, dojíždíme společně i jednotlivě k jejímu vyvrcholení. Pro všechny, kteří čerpali z našeho sportovního kalendáře a užili si společné výlety nebo pro řadu těch, kteří pracovali v pořadatelských týmech je dnešní jízda a setkání nebodovanou, ale nejdůležitější částí „Věrnostního programu SKCÚ“. Na kole v připravených trasách, nebo autobusovým spojem, vás zveme do Homole u Panny, kde se bude v Hostinci u Horáčků konat tradiční vyhodnocení seriálu s pohoštěním! SRAZ v 9:15 hod na parkovišti ČD u hl. n. v Ústí n. L. Odjezd: v 9:30 hod. Předpokládané trasy: 40 - 60 km dle dispozic účastníků, pro zájemce též varianta busem (viz JŘ).
Vedoucí akce: M. Konopásek tel.: 602 495 710. 

POZOR! Také tato akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu pro provoz na silničních komunikacích. 

Bus: Ústí n. L. hl. nádr.: 11:24, (příj. v 11:52), zpět z Homole v 16:06 (příj. do ÚL v 16:38)

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PRILBU !!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá v neděli 26. října 2014  

 

první podzimní turistickou akci spolku *KTS* „CESTA NA BASTEI“

 

Poslední víkend v říjnu může být pro řadu členů a přátel oddílu plynulým přezutím z plášťů kol na turistické pohorky. Na kolech můžete ještě  nechat stopy podzimních výletů a již vybalit větrovky, turistické hůlky a termosky. Na první podzimní výlet 2014 se vydáme to turisticky atraktivní oblasti Saského Švýcarska. Zde se budete moci neomezeně kochat výhledy na Labské údolí, soubor strmých skal nebo kamenný most Basteibrücke. Sraz účastníků na hlavním nádraží v Ústí n. L. v 7:40 hod. Zakoupíme společné jízdenky Labe-Elbe, odjezd v 8:00 vlakem 6807. Pro přívoz přes Labe a vstupné do skalního města je nutné mít Eura. Občerstvení z vlastních zásob, uzenina jen studená a kulinářské ochutnávky vítány. Návrat v odpoledních hodinách.
Vedoucí akce
L. Kolský-Kafař (607 907 985).


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá ve dnech 6. – 9. listopadu 2014

 

Cyklovýlet Vlastivědného kroužku - VYSOČINA

 

Vlastivědný kroužek pokračuje v poznávání koutů vlasti zajímavými toulkami po Vysočině. V tradičním termínu, kdy někdy nechybí bláto a někdy ostré slunce, jsou na trasách připraveny různé pamětihodnosti a kulturní prožitky.
Start: odjezd vlaku je ve čtvrtek 6.11. v 6:47. Sraz v 6:35 na Západě. V KH jsme v 8:58.
Přihlášky: do 25.10.
Zatím jsou přihlášeni: D.F,  J.T,  F.Ř,  J.P,  V.V,  M.V,  L.K,  O.H.
Trasa: Kutná Hora-Ledeč-Pacov-Počátky-Třebíč-Tišnov-Doubravník-Žďár-Přibyslav-HB = 4x85km. Trasa vede po asfaltu a zpevněných cestách, bláto maximálně omezíme.  Na cestě jsou připraveny různé pamětihodnosti a kulturní požitky. Změna trasy vyhrazena.
Ubytování: KČT Pacov, intr Třebíč, Doubravník - RS Prudká, cena je v průměru cca 3x250Kč.
Cíl: neděle 9.11 ve 21:09, opět na Západě.

Malá změna trasy, z Kolína je to o ničem. Z KH se mi to líbí víc. A netahejte sebou pí**ny. 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPORUČUJEME BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY!!


SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá v neděli 30. listopadu 2014

 

Druhý podzimní turistický výlet „VYSOKO NA VYSOKÝ OSTRÝ“

 

Podzimní cesta na Vysoký Ostrý přinese neopakovatelné zážitky. Výstup kolem Průčelského potoka, který na 3 km svého toku překonává výškový rozdíl 480 m a nádherně zbarvenou podzimní krajinou, kde se po kotníky boříte v napadaném listí, je podzimní výlet, jak se patří. Sraz u hlavního nádraží v 8.30 hod, odjezd autobusem č. 17 do Brné, po zelené turistické pěšky vzhůru k nejvýše položené obci Českého středohoří Němčí (650 m n. m.) a vyhlídkový vrchol dnešní trasy Vysoký Ostrý (587 m n. m.). Náročnou trasu ukončíme v restauraci Nová Ves. Vedoucí akce L. Kolský-Kafař (607 907 985).


V souvislosti s přípravou sportovního kalendáře 2015, žádáme členy oddílu o návrhy na akce a požadavky pro naplnění programu příští sezony. Upozorňujeme, že finanční podporu může získat pouze akce, která je zahrnuta ve sportovním kalendáři a bude programově rozpracována v Obšťastníku. U akce musí být stanoven vedoucí a konání akce musí byt doloženo vyhodnocením, krátkou zprávou a fotodokumentací.

Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2014 podílí na sportovní činnosti oddílu!