úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook

 


OBSAH OBŠŤASTNÍKU č. 8 schváleného na VV SKCÚ dne 15.10.2015

1/ MIROSLAV NOVOTNÝ († 12. 10. 2015)
2/ INFORMACE k akci „UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY“,která se koná v sobotu 24. října 2015
3/ INFORMACE k první podzimní turistické akci s KTS „HAZMBURK -KRÁL STŘEDOHOŘÍ“, která se koná 28.X.
4/ INFORMACE k vlastivědnému výletu „SLEZSKO“, který se koná od 5. do 8. listopadu 2015
5/ INFORMACE ke druhé podzimní turistické akci KTS „MAGNETOVEC“která se koná v neděli 29. listopadu 2015
6/ STAV SERIÁLU „25 SEZON S CYKLOTOUREM“ (pro tiskové vydání Obšťastníku je přílohou)
7/ DALŠÍ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU
 


MIROSLAV NOVOTNÝ  (27. února 1950 – 12. října 2015)

Obšťastník - tiskovina, která přináší přátelům kola obvykle zábavu a radost, má pod svým titulem někdy těžkou pozici. Přináší také zprávy nepříjemné a osudové. V době příprav Obšťastníku č. 8 zcela nečekaně opustil cyklistický peloton člen našeho oddílu Míra Novotný. Titulní stránkou, která je věnována jeho památce, krátkým připomenutím a celkovým vzhledem, chceme tuto skutečnost vložit do oddílové historie. V nedožitých 66 letech zůstalo jeho jméno s Cyklotourem spojené v posledním desetiletí. Větší přízeň měla silniční kola, dlouhé trasy a závodní cyklomaratony. Horské kolo bylo jen doplňkovou činností. V našich pamětech zůstane i jeho symbolické klání o Kilometrového Maxe. Rozhodnutím výboru nebude v dalších letech tato cena již udělována a trofej zůstane v trvalém vlastnictví posledního držitele. Tímto se ztotožníme s jediným přáním manželky paní Jitky Novotné.
Při ukončení cyklistické sezony v sobotu 24. 10., bude v Homoli u Panny uskutečněna malá pieta.


SK CYKLOTOUR VÁS ZVE NA DALŠÍ AKCE Z NAŠEHO KALENDÁŘE:
 

sobota 24. října

UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY

Desátý list sportovního kalendáře oddílu je ve znamení závěrečných akcí. Cyklistická sezona má za sebou mimořádně příznivé letní období. Při letošních akcích jste měli možnost zavítat do nových oblastí a poznat blízké i vzdálené prostředí nebo opět zažívat atmosféru velkých závodů. Kromě přímé účasti byl doplňujícím faktorem vyhlášený seriál 25 sezon s Cyklotourem, po kterém chceme ocenit nejaktivnější účastníky celésezony. Zveme vás do tradičního místa v Homoli u Panny, na společné vyhodnocení seriálu. V připravených trasách na kole, nebo autobusovým spojem, tentokrát již bez bodového bonusu, ale s připraveným občerstvením! SRAZ v 9:45 hod na parkovišti ČD u hl. n. v Ústí n. L. Odjezd: v 10:00 hod. Předpokládané trasy: 35 - 50 km dle kondice účastníků, pro zájemce též varianta busem (viz JŘ).

TRASY: 1) Ústí – Vel. Březno – Lhota p. P. – Homole u P. a zpět

           2) Ústí – Malé Březno – Zubrnice – Klínky – Haslice – Homole u P.

           3) Ústí – Malé Březno – Zubrnice – Lovečkovice – H. Týnec –  Třebušín – Řepčice – Homole u P.

Ved. akce M. Konopásek: 602 495 710. 

POZOR! Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro provoz na silničních komunikacích.

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PŘILBU

Bus: Ústí n. L. hl. nádraží: 11:55, (příj. do Homole 12:23), 13:55, (příj v 14:23), zpět z Homole u P. v 15:34 (příj. do ÚL v 16:07),

 


středa 28. října

HAZMBURK - KRÁL STŘEDOHOŘÍ

Na první podzimní turistické akci vás KTS (Kafařův turistický spolek) zavede na místo, které vám již mnohokrát upřesnilo orientaci ve středohoří. Pokud za královnu Českého středohoří považujeme Milešovku, králem může být jedině Hazmburk. Věže této zříceniny patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny dolního Poohří a spatřit je můžete na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Připomínají zašlou slávu nedobytného gotického hradu nebo vaši přítomnost v krásné krajinné oblasti, kterou je České středohoří. Mimořádná akce na Státní svátek - děti do 18 let zdarma. Senioři nad 65 let po předložení vysvědčení z 9. třídy - sleva! SRAZ účastníků v 7:25 hod na hlavním nádraží v Ústí. Vlakový přesun do Slatiny p. H. Buřtíky a další občerstvení z vlastních zásob. Cílové místo Libochovice.    

Vedoucí akce L. Kolský - Kafař (607 907 985).


5. – 8. listopadu

VLASTIVĚDNÝ VÝLET „SLEZSKO“

Nedílná součást cyklistického podzimu – Vlastivědný výlet za poznáním.
Sraz: ve čtvrtek 5.11. v 6:00 na hlavním nádraží v UL, odjezd v 6:13 do   Prahy. V Praze jsme v 7:26. Odjezd z Prahy hl. n. do Ústí n. O. v 7:51.
Trasa: čtvrtek 5. XI. Ústí n. O.-Lichkov-Branná 71km/1100m

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=191946
pátek 6. XI. Branná-Rejvíz-Opava 99km/900m
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=191948
sobota 7. XI. Opava-Darkovičky-Vítkovice-Ostravice 87km/500m
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=191950
neděle 8. XI. Ostravice-Rožnov-Hranice 79km/700m
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=191951
Trasa vede po asfaltu a zpevněných cestách, o žádném blátě nevím. Na cestě jsou připraveny různé pamětihodnosti a kulturní požitky. Změna trasy vyhrazena. Ubyt.:3x v ceně okolo 200 Kč - Farma Branná, Hajírna Opava, TU Ostravice.
Přihlášky: jipolansky@volny.cz
Návrat: Z Hranic 16:46, v UL předpoklad v 21:10. Noční košile sebou a netahejte sebou pí**ny!

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPORUČUJEME BEZPEČNOSTNÍ PŘILBY!!


neděle 29. listopadu

SKALNÍ HŘIB MAGNETOVEC

 Druhý turistický výlet míří do blízkého okolí. Místo, které při jízdě na kole zůstává zcela bez povšimnutí. Přírodní památka skalní hřib Magnetovec, se nachází asi 5 km od Velkého Března. Smíšeným lesem, převážně však bukovým po naučné stezce nacházíme pásmo skal, které tu vytváří malebná seskupení věžovitých útvarů. Nejkrásnějším obdobím pro poznání tohoto zajímavého místa je podzim, kdy slunce rozzáří všudypřítomné barevné listí zdejších listnatých stromů. Sraz účastníků na Střekovském nádraží v 9:00 hod. Cíl celého turistického výletu je Homole u Panny. Případný návrat autobusovou linkou 15:34 nebo 17:34 hod. Vedoucí akce L. Kolský - Kafař (607 907 985).


V souvislosti s přípravou sportovního kalendáře 2016, žádáme členy oddílu o návrhy na akce a požadavky pro naplnění programu příští sezony. Upozorňujeme, že finanční podporu může získat pouze akce, která je zahrnuta ve sportovním kalendáři a bude programově rozpracována v Obšťastníku. U akce musí být stanoven vedoucí a konání akce musí byt doloženo vyhodnocením, krátkou zprávou a fotodokumentací

 

Závěrečná akce sportovního kalendáře, kterou bude Vánoční ochutnávka, se uskuteční v sobotu 19. prosince v Homoli u Panny. Ved. akce D. Beneš 


Děkujeme všem partnerům, kteří se v roce 2015 podílí na sportovní činnosti oddílu!